Sawvavi.ge საწვავის ზუსტი ფასები:რეგულარი,პრემიუმი,სუპერი,დიზელი

sawvavi, sacvavi, საწვავი, საწვავის ფასები, ბენზინი, დიზელი, რეგულარი, კალონკა, ბენზინის ფასი, საიტი, მანქანები, ფასები, სუპერი, პრემიუმი,ევრო რეგულარი

რეგულარი ევრო რეგულარი პრემიუმი სუპერი დიზელი ევრო დიზელი
-- ₾ 1.89 ₾ 2.02 ₾ -- ₾ 1.74 ₾ 2.04 ₾
2.09 ₾ 2.17 ₾ 2.27 ₾ 2.39 ₾ 2.23 ₾ 2.29 ₾
-- ₾ 2.06 ₾ 2.21 ₾ 2.36 ₾ 2.09 ₾ 2.19 ₾
-- ₾ 2.12 ₾ 2.27 ₾ 2.42 ₾ 2.28 ₾ 2.23 ₾
-- ₾ 2.02 ₾ 2.18 ₾ 2.38 ₾ -- ₾ 2.20 ₾
-- ₾ 2.10 ₾ 2.27 ₾ 2.42 ₾ 2.23 ₾ 2.28 ₾